Een kleine greep uit onze expertises

Bovenstaand treft u een overzicht van onze expertises.

Het is mogelijk om met een digitale quickscan van de zorgorganisatie op het gebied van de verstrekking van eten en drinken te starten. Op basis van deze quickscan brengen wij een advies uit met indicatieve besparingsmogelijkheden. Mocht dit advies aanleiding geven voor een vervolg dan bezoeken wij de zorginstelling. Fysieke waarneming, inzicht in financiële verslaglegging en gesprekken met de betrokkenen resulteert in een gedetailleerd advies voor directie.

 

De kracht van onze aanpak is dat wij werken met budget neutrale verbeteringen. Door introductie van verbeterd waste-management, menu engineering en BTW-vrij verlonen wordt geld bespaard. Dit vrijgekomen budget wordt (deels) geherinvesteerd ten goede van de zorg. Denk aan bijvoorbeeld het trainen en coachen van het personeel, advies op gebied van inrichting & sfeer, verbeteringen doorvoeren op het gebied van aantal eetmomenten, smaaksturingsprojecten, etc.

Ook begeleiden wij projectontwikkelaars die initiatieven ondernemen om kleinschalige woongroepen op te zetten voor ouderen of voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name voor de inrichting en exploitatie van de Horeca en overig service gerelateerde diensten verlenen wij advies.