Zorgfacilities

Bij een (tijdelijke of permanente) verhuizing naar een instelling, ziekenhuis, revalidatiehotel of geclusterde woonvorm is het belangrijk dat een bewoner, cliënt of patiënt zich thuis voelt en het vertrouwen heeft dat zij of hij in goede handen is. Goede zorg staat hierbij voorop. Het belang van het welbevinden van de bewoner, cliënt en/of patiënt in de overige ondersteunende zaken wordt steeds belangrijker. Kwaliteit van eten en drinken, welke eetmomenten, gastvriendelijkheid van verplegend en zorgend personeel, sfeer & inrichting, attentiewaarde, etc. zijn onderwerpen die in de horeca als vanzelfsprekend op waarde worden ingeschat. In de zorg is hier nog een schat te winnen